Skoč na obsah Skoč na menu
adhex.sk

PREZENTÁCIA

Slovak 

galéria

novinky

Kariéra

protispoločenská činnosť

vyhľadávanie

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Oblasti spolupráce našej spoločnosti


 • železničné, zabezpečovacie a signalizačné systémy s firmami
  • SIEMENS
  • BOMBARDIER Transportation (Signal) Sweden AB
  • AŽD s.r.o. Praha

Kooperácia s firmami SIEMENS a BOMBARDIER Transportation je zameraná na špecificky železnične orientované axiómy spoločnej spolupráce :

  • náhrada líniových prvkov (koľajové obvody) bodovými (čítače náprav)
  • zmena schématiky obvodov traťových zabezpečovacích zariadení, staničných zabezpečovacích zariadení, prejazdových zabezpečovacích zariadení pri použití relé zahraničných výrobcov
  • aplikácia a prispôsobenie systémovej technológie na zavedený dopravný systém železničnej zabezpečovacej a signalizačnej techniky
  • systémové inžinierstvo pri úpravách software počítačom riadených zabezpečovacích a signalizačných systémov (EZZ - elektronické zabezpečovacie zariadenie)
  • unifikácia napájacích zdrojov pre zabezpečovacie zariadenia.
  • overenie a zavedenie prvkov riadenia dopravy pre zvýšenie rýchlosti v sieti ŽSR
  • zapracovanie a zavedenie elektronického stavadla a taktiež ostatných elektronických zariadení, ako náhradu za jestvujúce systémy zabezpečovacích zariadení.

Kooperácia s firmou AŽD s.r.o. Praha je zameraná hlavne na :

  • zavedenie a certifikáciu prvkov vonkajšej časti zabezpečovacích zariadení. typu AŽD v SR
  • zavedenie prvkov zisťovania konca vlaku
  • aplikáciu elektronického PZS na trate ŽSR
  • obchodno - technickú spoluprácu v oblasti ŽSR
 • telekomunikačné, železničné, oznamovacie a informačné systémy s firmami
  • KAPSCH TrafficCom AG ( Zugfung ZF2000 a KS2000 )
  • KAPSCH CarrierCom AG ( GSM-R )
  • ALCATEL Slovakia ( PCM systémy, digitálne spojovacie uzly )
  • SIEMENS s.r.o. ( PCM systémy )
  • ADON ( ASIC - informačný systém pre cestujúcich )
 • systémové inžinierstvo s VŠDS Žilina, Katedra informačných a zabezpečovacích systémov, kde axiómy spolupráce sú zamerané na
  • realizáciu bezpečnostných rozborov
  • úpravy SW počítačom riadených signalizačných systémov
  • protokolárne spracovanie systémovej dokumentácie
  • vývoj, resp. náhradu jestvujúcich prvkov systémovej technológie
  • vývoj nových systémov
  • certifikáciu systémov zabezpečovacie zariadenia na použitie v sieti ŽSR
 • obchodná spolupráca s firmami
  • F. EBNER Salzburg ( spojovací materiál pre chráničky optických káblov )
  • ROMOLD Freilassing ( káblové komory pre spojky optických káblov )
  • AŽD s.r.o. Praha ( prvky zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, káblového materiálu ...)
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Zoznam realizovaných stavieb


referenčná listina

                                                                                                                              

Prehľad najvýznamnejších objednávateľov a stavieb pre nich realizovaných našou spoločnosťou:

 
úvod   vyhľadávanie  kontaktný formulár   mapa stránok | Užitočné programy | realizácia © 2007 adhex | info@adhex.sk | podmienky používania | rss