Skoč na obsah Skoč na menu
adhex.sk

PREZENTÁCIA

Slovak 

galéria

novinky

Kariéra

protispoločenská činnosť

vyhľadávanie

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Inžinierska činnosť


ADOTEL-HEX pre svojich zákazníkov zabezpečuje komplexné služby v oblasti inžinierskych činností a investičnej výstavby pre dopravné stavby (železnice a cesty), telekomunikačné dátové siete, el. slaboprúdové rozvody a zariadenia s nasledovným členením: 

 • prípravné práce - obhliadka,  miestne šetrenie, predbežný návrh,  body napojenia u správcov sietí, apod.
 • vypracovanie štúdie realizovateľnosti, odbornej analýzy a vyhodnotenia koncepcie návrhov, odborné posudky a technické poradenstvo
 • povolenie stavby - úradné povolenie na výstavbu na miestne alebo územne príslušnom stavebnom úrade (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
 • výkon funkcie stavebný dozor - dohľad nad dodržiavaním podmienok výstavby v zmysle stavebného zákona
 • výkon funkcie stavbyvedúci - koordinačná a riadiaca činnosť vo výstavbe
 • legislatívne ukončenie projektu, stavby - kompletizácia podkladov na úspešné administratívne odovzdanie diela
 • povolenie na používanie, resp. prevádzku - merania a doklady na vydanie povolenia na používanie stavby  (kolaudačné rozhodnutie). 
 • Činnosti a dodávky sú zabezpečované vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky prostredníctvom
  zmluvných partnerov.
                                                                              
 
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Projekčná a realizačná činnosť


Cestné a diaľničné komunikácie

 • ISD - informačné systémy diaľnic a tunelov
 • TU - technologické uzly pre riadenie dopravy na cestách, diaľniciach a v tuneloch
 • PDZ - premenné dopravné značenie
 • CCTV - kamerové dohľady, monitoring dopr.situácie
 • CSS - cestná svetelná signalizácia
 • dispečing riadenia dopravy

Telekomunikačné a dátové systémy

 • siete metalických káblov
 • siete optických káblov
 • prístupové siete FTTX
 • štruktúrovaná kabeláž

Vyhradené technické zariadenia elektrické

 • elektrické inštalácie budov
 • bleskozvodné zariadenia budov 

V rozsahu:

 • technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V stried.
 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Systémy EPS

 • LITES

 

 • ESSER 8000  ( Honeywell 

Systémy EZS

 • ATS ( ARITECH )
Evakuačný, domáci  rozhlas
 • BOSCH 
 
 
    
 
 

 

 

 
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Realizačná činnosť


Technické zariadenia elektrické a vyhradené technické zariadenia elektrické

 


Montáž do funkčného celku
 • elektrické inštalácie budov  

Rekonštrukcia

 • bleskozvody  

Oprava a údržba / Odborné prehliadky a odborné skúšky

 • systémy EPS ( LITES, ESSER )
 • systémy EZS ( ARITECH )
 • prístupové systémy a systémy kontroly dochádzky
 • evakuačný , domáci rozhlas ( BOSCH )

- V rozsahu :
- elektrické zariadenia s napätím do 1000V
- objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

Výroba vyhradených technických zariadení elektrických 
 • káblové siete metalické
 • káblové siete optické
 • zafukovanie mikrokáblov a opických vláknových zväzkov  
 • prístupové siete FTTX
 • štruktúrovaná kabeláž
 • lokálne rádiové systémy

Prostredie železníc - montážna a iná realizačná činnosť 

 

 • staničné zabezpečovacie zariadenia
 • priecestné zabezpečovacie zariadenie
 • traťové zabezpečovacie zariadenia

Montáž

 • staničné informačné a oznamovacie zariadenia ( staničný rozhlas)

Prehliadky

 • informačné tabule, systémy jednotného času , kamerové systémy )

Údržba

 • systémy EPS ( LITES, ESSER )

Opravy

 • systémy EZS ( ARITECH )

Rekonštrukcie

 • dispečerské systémy
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Geodetická činnosť


Inžinierska geodézia

 • polohopisné a výškopisné zamerania
 • porealizačné zamerania inžinierskych sietí
 • spracovanie  dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb (kniha plánov)
 • vytýčenie  podzemných inžinierskych sietí
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Servis


 • revízie a funkčné skúšky EPS (Lites)
 • revízie a funkčné skúšky EZS (Aritech)
 • revízie elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia podľa STN 33 1600, STN 33 1610
 • servis výmenných dielov pre železničnú zabezpečovaciu techniku

 

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Meranie


Optické káble

 • meranie singlemódových a multimódových miestnych , diaľkových optických káblov a trás metódou spätného rozptylu,  priamou metódou pri vlnových dĺžkach 1310nm, 1550nm a 850nm,1300nm
 • meranie optického výkonu v pasívnych sieťach ( PON Power Meter )

Metalické káble

 • meranie miestnych a zabezpečovacích káblov konštrukcie  XN a pároványch káblov podľa predpisu TA211 a T31 meranie jednosmerných, striedavých parametrov diaľkových káblov konštrukcie DM a XV podľa  predpisov TA7 a T32 zameranie miesta poruchy kábla
 • certifikačné meranie kvalitatívnych parametrov štruktúrovanej kabeláže (LAN)pre kategóriu cat. 5e a cat. 6 podľa ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA

Meranie špecifického odporu zeme, meranie uzemnení

 • meranie zemnení štvorvodičovou metódou a metódou bez rozpájania zemniča
 • meranie metódou prúdových klieští  ( bez rozpájania zemniča ) 
 
 
 

 

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Oprávnenia


 

Dopravný úrad                            Lic. technická služba                                           NBU

 

urad_pre_reg.jpg       krajske_riaditelstvo.jpg       nbu.jpg  


poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Certifikáty


Manažérstvo kvality                 Manažérstvo enviromentu                            Manažérstvo BOZP

9001_-1-2-3-4-5.jpg   14000-1-2-3-4-5.jpg      18000-1-2-3-4.jpg
 
úvod   vyhľadávanie  kontaktný formulár   mapa stránok | Užitočné programy | realizácia © 2007 adhex | info@adhex.sk | podmienky používania | rss