Skoč na obsah Skoč na menu
adhex.sk

PREZENTÁCIA

Slovak 

galéria

novinky

Kariéra

protispoločenská činnosť

vyhľadávanie

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Projekčná a realizačná činnosť


Cestné a diaľničné komunikácie

 • ISD - informačné systémy diaľnic a tunelov
 • TU - technologické uzly pre riadenie dopravy na cestách, diaľniciach a v tuneloch
 • PDZ - premenné dopravné značenie
 • CCTV - kamerové dohľady, monitoring dopr.situácie
 • CSS - cestná svetelná signalizácia
 • dispečing riadenia dopravy

Telekomunikačné a dátové systémy

 • siete metalických káblov
 • siete optických káblov
 • prístupové siete FTTX
 • štruktúrovaná kabeláž

Vyhradené technické zariadenia elektrické

 • elektrické inštalácie budov
 • bleskozvodné zariadenia budov 

V rozsahu:

 • technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V stried.
 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Systémy EPS

 • LITES

 

 • ESSER 8000  ( Honeywell 

Systémy EZS

 • ATS ( ARITECH )
Evakuačný, domáci  rozhlas
 • BOSCH 
 
 
    
 
 

 

 

 
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Realizačná činnosť


Technické zariadenia elektrické a vyhradené technické zariadenia elektrické

 


Montáž do funkčného celku
 • elektrické inštalácie budov  

Rekonštrukcia

 • bleskozvody  

Oprava a údržba / Odborné prehliadky a odborné skúšky

 • systémy EPS ( LITES, ESSER )
 • systémy EZS ( ARITECH )
 • prístupové systémy a systémy kontroly dochádzky
 • evakuačný , domáci rozhlas ( BOSCH )

- V rozsahu :
- elektrické zariadenia s napätím do 1000V
- objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

Výroba vyhradených technických zariadení elektrických 
 • káblové siete metalické
 • káblové siete optické
 • zafukovanie mikrokáblov a opických vláknových zväzkov  
 • prístupové siete FTTX
 • štruktúrovaná kabeláž
 • lokálne rádiové systémy

Prostredie železníc - montážna a iná realizačná činnosť 

 

 • staničné zabezpečovacie zariadenia
 • priecestné zabezpečovacie zariadenie
 • traťové zabezpečovacie zariadenia

Montáž

 • staničné informačné a oznamovacie zariadenia ( staničný rozhlas)

Prehliadky

 • informačné tabule, systémy jednotného času , kamerové systémy )

Údržba

 • systémy EPS ( LITES, ESSER )

Opravy

 • systémy EZS ( ARITECH )

Rekonštrukcie

 • dispečerské systémy
 
úvod   vyhľadávanie  kontaktný formulár   mapa stránok | Užitočné programy | realizácia © 2007 adhex | info@adhex.sk | podmienky používania | rss