Skoč na obsah Skoč na menu
adhex.sk

PREZENTÁCIA

Slovak 

galéria

novinky

Kariéra

protispoločenská činnosť

vyhľadávanie

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Inžinierska činnosť


ADOTEL-HEX pre svojich zákazníkov zabezpečuje komplexné služby v oblasti inžinierskych činností a investičnej výstavby pre dopravné stavby (železnice a cesty), telekomunikačné dátové siete, el. slaboprúdové rozvody a zariadenia s nasledovným členením: 

 • prípravné práce - obhliadka,  miestne šetrenie, predbežný návrh,  body napojenia u správcov sietí, apod.
 • vypracovanie štúdie realizovateľnosti, odbornej analýzy a vyhodnotenia koncepcie návrhov, odborné posudky a technické poradenstvo
 • povolenie stavby - úradné povolenie na výstavbu na miestne alebo územne príslušnom stavebnom úrade (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
 • výkon funkcie stavebný dozor - dohľad nad dodržiavaním podmienok výstavby v zmysle stavebného zákona
 • výkon funkcie stavbyvedúci - koordinačná a riadiaca činnosť vo výstavbe
 • legislatívne ukončenie projektu, stavby - kompletizácia podkladov na úspešné administratívne odovzdanie diela
 • povolenie na používanie, resp. prevádzku - merania a doklady na vydanie povolenia na používanie stavby  (kolaudačné rozhodnutie). 
 • Činnosti a dodávky sú zabezpečované vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky prostredníctvom
  zmluvných partnerov.
                                                                              
 
 
úvod   vyhľadávanie  kontaktný formulár   mapa stránok | Užitočné programy | realizácia © 2007 adhex | info@adhex.sk | podmienky používania | rss